Background


PUSAT AKSES

Pusat Akses merupakan salah satu pusat komputer selain makmal komputer yang dibina khas untuk kemudahan pelajar-pelajar di SMK Naning. Dengan kemudahan 10 buah komputer yang disediakan termasuklah 2 buah komputer untuk kegunaan guru sahaja, maka para guru dan pelajar dapat menyiapkan kerja atau tugasan masing-masing.

        Dengan kemudahan wifi yang disediakan oleh SMK Naning, dapat memudahkan lagi kerja-kerja penggguna komputer di seluruh sekolah terutamanya di Makmal Komputer dan Pusat Akses kerana tempat-tempat ini merupakan bilik utama bagi para pelajar dan guru untuk melayari internet dan sekaligus mencari bahan-bahan rujukan yang diperlukan. Kemudahan lain yang disediakan di Pusat Akses termasuklah Mesin printer yang juga boleh faks dan fhotostat.

         Pusat Akses ini hanya dibuka dan membenarkan pelajar mengakses internet pada waktu-waktu yang telah ditetapkan dan masa PnP sama sekali tidak membenarkan pelajar-pelajar ini masuk ke pusat akses kecuali ditemani guru yang bertanggungjawab.MAKLUMAT GURUMAKLUMAT STAF

(click gambar di atas untuk lihat dengan lebih jelas-zoom kan)CARTA ORGANISASI SMKN

(click gambar di atas untuk lihat dengan lebih jelas-zoom kan)