Logo & Lencana Sekolah

LOGORASIONAL LOGO

Rekabentuk logo SMK Naning ini secara keseluruhannya menggambarkan kemajuan dan kecemerlangan sekolah adalah tanggungjawab warga sekolah.Rekabentuk keseluruhan logo ini menggambarkan kesemua warga sekolah bekerjasama berusaha kearah kecerlangan dan kegemilangan Sekolah Menengah Kebangsaan Naning.

ELEMEN GRAFIK
  1. Bulan sabit berwarna hitam menggambarkan sokongan dan sumbangan warga sekolah ke arah kecemerlangan pendidikan.
  2. Bulan sabit berwarna merah menggambarkan semangat dan usaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi, mengekalkan kecemerlangan dan kegemilangan pendidikan.
  3. Bulan sabit bayangan kelabu menggambarkan matlamat dan usaha tunggak kecemerlangan dan kegemilngan.
WARNA
  1. Hitam - semua warga sekolah bergabung tenaga
  2. Merah - matlamat dan usaha bersungguh-sungguh tanggungjawab semua
  3. Kuning - kepercayaan dan kesetiaan warga


LENCANA